400 gram Challenge - Trend w konsumpcji owoców i warzyw w UE

Statystyki opublikowane w 2018 ujawniły, że od 2013 r. konsumpcja świeżych owoców i warzyw w Europie bardzo powoli ponownie wzrosła po zauważalnym trendzie spadkowym od przełomu wieków. Tak wynika z Monitora Konsumpcji Freshfel Europe. Monitor zdecydowanie zachęca do zwiększenia liczby inicjatyw publicznych i prywatnych w celu stymulowania konsumpcji. Zauważalnie, dane pokazują bardzo niewielki spadek ponownie z 2016 do 2017 roku. Europejski wskaźnik pozostaje poniżej zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącego spożycia co najmniej 400 g świeżych warzyw i owoców na osobę dziennie.

Freshfel Europe's Consumption Monitor analizuje trendy w produkcji, handlu, podaży i konsumpcji w UE-28, z uwzględnieniem najnowszych danych z 2017 roku. Dane pokazują, że:

  • 348 g na osobę dziennie wynosi spożycie świeżych owoców i warzyw w UE-28. Spadek o 1,1 proc. w porównaniu z 2016 r., ale jest to wzrost o 2,4 proc. w porównaniu ze średnią z poprzednich pięciu lat (2012-2016).

"Dane dotyczące zagregowanego spożycia w UE nadal pokazują, że obecny poziom konsumpcji pozostaje poniżej minimalnego poziomu 400 g zalecanego przez WHO", Philippe Binard, delegat generalny w Freshfel mówi Food Ingredients First. "Poza 348 gramami ustalonymi jako średnia konsumpcja per capita, istnieją również duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi, a także pomiędzy różnymi kategoriami konsumentów. Sektor musi kontynuować swoje wysiłki, aby być dobrze pozycjonowanym jako kategoria w bardzo konkurencyjnym środowisku żywnościowym" - kontynuuje.

400 gram Challenge - Trend w konsumpcji owoców i warzyw w UE 2019

Owoce i warzywa mają wiele zalet, które są szeroko popierane przez organizacje zdrowotne, społeczność naukową i ogólnie przez konsumentów, zauważa Binard. "Często trudno jest jednak przełożyć tę świadomość na konkretne postawy konsumpcyjne. Ponadto, jako sektor, istnieje wiele ograniczeń w zakresie możliwości stosowania oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych, pomimo niekwestionowanych korzyści, jakie świeże owoce i warzywa przynoszą dla zdrowia."

"Aby zabezpieczyć zdrowych obywateli Europy, ważna jest praca wśród lekarzy i dietetyków, aby nadal informować konsumentów o roli owoców i warzyw jako części zdrowej diety" - dodaje.

Sektor musi zabezpieczyć dostęp do szerokiej różnorodności świeżych owoców i warzyw w różnych punktach sprzedaży do spożycia w domu. W ciągu ostatnich kilku lat, według Binarda, sektor "proaktywnie dążył do dostosowania asortymentu owoców i warzyw do zmieniającego się stylu życia i zapewnienia lepszej dostępności owoców i warzyw zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem konsumentów na wygodę, jak również na smak i konsystencję".

Sektor owoców i warzyw musi zabezpieczyć dostęp do szerokiej gamy świeżych produktów w różnych punktach sprzedaży do konsumpcji w domu, ale także kontynuować dalszą penetrację rosnących segmentów usług gastronomicznych, które obejmują publiczne lub prywatne kantyny, sektor zdrowia, transport, ale także różne sieci restauracji, wyjaśnia.

"Obecnie w UE istnieje znacznie większa grupa konsumentów stosujących diety wegańskie, wegetariańskie" - stwierdza Binard. "Większa świadomość i wiedza konsumentów na temat ich diety to możliwości, które mogą przyczynić się do zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw" - zauważa.

"Poza tymi ruchami, istnieją różne motywacje konsumentów. Przejście na dietę opartą w większym stopniu na produktach roślinnych może z pewnością przyczynić się do zdrowego odżywiania, ale może również przynieść dodatkowe korzyści dla środowiska i przyczynić się do realizacji wielu celów zrównoważonego rozwoju" - dodaje.

400 gram Challenge - Trend w konsumpcji owoców i warzyw w UE 2019

Wzrost spożycia w ciągu ostatnich czterech lat z rzędu jest, miejmy nadzieję, pozytywnym znakiem rosnącej świadomości roli owoców i warzyw w codziennej diecie i powinien zachęcić zarówno sektor publiczny, jak i prywatny do zwiększenia wysiłków na rzecz promowania spożycia świeżych owoców i warzyw.

Według danych Monitora Konsumpcji, w 2017 r. obywatele UE spożywali średnio każdego dnia:

  • 192 g świeżych owoców
  • 156 g świeżych warzyw.

Spożycie owoców spadło o 2,6 proc. w porównaniu z 2016 r., ale wzrosło o 2 proc. w porównaniu ze średnim spożyciem w latach 2012-2016. Spożycie warzyw wzrosło o 0,7 proc. w porównaniu z 2016 r. i wzrosło o 3 proc. w porównaniu ze średnim spożyciem z lat 2012-2016.

Aby wzmocnić dynamikę ogólnego trendu wzrostu konsumpcji w UE, Freshfel Europe wraz z Aprifel, francuską agencją owoców i warzyw, rozpoczęły kampanię informacyjną i promocyjną produktów rolnych, współfinansowaną przez Komisję Europejską (KE), której celem jest podniesienie świadomości na temat znaczenia spożywania co najmniej 400 gramów owoców i warzyw wśród osób w wieku od 18 do 30 lat.

Kampania "Follow me to be healthy, with Europe" wzywa młodych Europejczyków do działania poprzez "400 gram Challenge" w mediach społecznościowych.

Cześć!

Szukamy dostawców świeżych owoców i warzyw!

Prześlij nasz adres, PlonyPola.pl osobie, od której kupujesz na lokalnym rynku warzywa i owoce.

Poproś, aby dodał swoje ogłoszenie. Za darmo!