Dlaczego warto kupować lokalną żywność?

Zainteresowanie lokalną żywnością jest coraz większe. Konsumenci decydują się na zakup lokalnej żywności z wielu powodów, w tym ze względu na ich postrzeganą wyższość odżywczą i korzyści zdrowotne, zalety dla lokalnej gospodarki oraz chęć pomocy w ochronie środowiska.

Co to jest żywność lokalna?

Czym dokładnie jest lokalny produkt żywnościowy? Choć na początku może wydawać się oczywiste, czym jest lokalna żywność, nie ma ustalonej definicji tego, jak bardzo lokalny musi być produkt, aby można było używać tego terminu. Czy musi być wyprodukowany w obrębie tego samego powiatu lub województwa? W promieniu 50 km od domu konsumenta? A może coś, co jest uprawiane lub produkowane w Polsce, w którym mieszka konsument, jest wystarczająco bliskie? To, co niektórzy konsumenci mogą uważać za lokalne, dla innych może nie być wystarczająco lokalne. Jeszcze inni mogą mieć bardziej dalekosiężne poglądy na temat tego, co może obejmować lokalna żywność.

Termin "lokalny" może również wywoływać w umyśle konsumenta różnego rodzaju idylliczne wyobrażenia na temat miejsca, z którego pochodzi żywność - myśląc o lokalnej żywności, łatwo wyobrazić sobie małe, malownicze rodzinne gospodarstwo, w którym zwierzęta chodzą swobodnie, a może nawet szczęśliwego rolnika, który ręcznie wykopuje marchew.

Ale chociaż niektóre lokalne produkty żywnościowe mogą zaczynać swoje życie w podobnych gospodarstwach, nie jest to konieczne - żywność z wielkoprzemysłowej farmy położonej blisko miejsca, w którym jest sprzedawana, może być równie dobrze reklamowana jako lokalna. W końcu nazywanie żywności "lokalną" tak naprawdę nie oznacza nic na temat warunków, w jakich została wyprodukowana. Nie daje też żadnej gwarancji świeżości lub wartości odżywczej żywności, ani nie sugeruje, że jest ona organiczna, jak niektórzy mogą przypuszczać.

Gotowość do płacenia za produkty lokalne

Jednak pomimo braku definicji, która jasno określałaby, co dokładnie oznacza "lokalny", okazuje się, że wielu konsumentów jest gotowych zapłacić nieco więcej za takie produkty.

Badanie konsumenckie przeprowadzone przez firmę badawczą Packaged Facts w listopadzie 2014 r. wśród dorosłych mieszkańców USA wykazało, że prawie połowa respondentów zgodziła się, że jest skłonna zapłacić do 10% więcej za lokalnie uprawianą lub produkowaną żywność. Prawie jeden na trzech powiedział, że jest skłonny zapłacić do 25% więcej.

Podobne wnioski płyną również z innych badań. Na przykład w przeglądzie opublikowanym w Food Quality and Preference, w którym uwzględniono wyniki 73 odpowiednich publikacji stwierdzono, że chociaż żywność lokalna nie jest postrzegana jako droga, tak jak w przypadku żywności ekologicznej, konsumenci byli skłonni zapłacić za nią wyższą cenę.

Inne badanie wykazało, że japońscy konsumenci byli skłonni zapłacić znaczną premię za chleb wyprodukowany z lokalnej pszenicy. W przeciwieństwie do tego, sugerowano, że ci, którzy często kupują lokalną żywność, mają negatywną skłonność do płacenia za importowane lub nielokalne pieczywo.

Co ciekawe, w innym badaniu stwierdzono, że istnieją różnice między płciami w gotowości konsumentów do płacenia za lokalną żywność. Badanie to dotyczyło znaczenia wpływu społecznego na gotowość konsumentów do płacenia za lokalną żywność i wykazało, że wpływ społeczny rzeczywiście wpływa na gotowość do płacenia, ale efekty są różne w przypadku mężczyzn i kobiet. Wpływ społeczny pozytywnie wpływa na gotowość do płacenia za lokalną żywność w przypadku kobiet. Efekt ten jest negatywny w przypadku mężczyzn.

Jeszcze inne badanie, w którym przeprowadzono ogólnokrajowy eksperyment wyboru w celu zbadania gotowości kanadyjskich konsumentów do płacenia za lokalną wołowinę, której przypisano różne konotacje odległościowe i geopolityczne. Wykazało, że konsumenci byli skłonni płacić znacznie więcej za produkty z rodzimej prowincji niż za produkty ogólnie oznaczone jako "lokalne". Badanie wykazało również, że konsumenci byli w większości obojętni na produkty oznaczone ogólnie jako "lokalne" i "lokalne: z odległości do 160 km", co sugeruje, że promień 160 km pasował do postrzegania lokalności przez reprezentatywnych konsumentów.

Powody kupowania produktów lokalnych 

Istnieje kilka różnych powodów, dla których konsumenci decydują się na zakup produktów lokalnych.

Jedno z badań przeprowadzonych w Nowej Zelandii miało na celu zrozumienie, jak konsumenci definiują lokalną żywność. Jakie atrybuty kojarzą z lokalną żywnością. W jakim stopniu aspekty środowiskowe oparte na cyklu życia są reprezentowane w tych atrybutach. W badaniu, w którym większość respondentów uznała, że żywność lokalna może być definiowana jako żywność wyprodukowana w Nowej Zelandii, stwierdzono, że wsparcie dla społeczności lokalnej było najważniejszym atrybutem kojarzonym z lokalną żywnością. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ochrona krajobrazu i produkcja ekologiczna były atrybutami środowiskowymi opartymi na cyklu życia, które kojarzono z lokalną żywnością. 

W innym badaniu, które dotyczyło postrzegania lokalnej żywności przez konsumentów w Indonezji, "lokalizacja", "jakość" i "cena" okazały się być najbardziej istotnymi cechami lokalnej żywności. W tym badaniu pojęcie "wioski" było związane ze znaczeniem słowa "lokalny".

Tymczasem w innym badaniu badano charakterystykę osób kupujących lokalną żywność. Wykazano, że w przypadku osób, które wyraziły silną intencję zakupu lokalnej żywności, zachowanie to było związane z rodzajem spożywanej żywności (np. żywność nieprzetworzona), miejscem jej zakupu (np. w specjalistycznych sklepach) oraz sposobem przyrządzania (np. według przepisów). Stwierdzono, że nabywcy żywności lokalnej i nielokalnej różnią się pod względem szeregu cech osobowości i innych cech osobowych, przy czym ci pierwsi są bardziej liberalni, zainteresowani jakością i oszczędni. Konsumenci, którzy wyrazili zainteresowanie zakupem żywności lokalnej, stanowili wymagający segment populacji, którego zainteresowanie żywnością sprawiło, że krytycznie oceniali produkty.

Smak, świeżość i różnorodność genetyczna 

Innymi powodami, dla których konsumenci kupują lokalną żywność, są jej świeżość, smak i wartości odżywcze. W przeciwieństwie do produktów uprawianych w innych krajach, które mogą spędzić tygodnie w podróży przez cały świat, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia, tracąc po drodze cenne składniki odżywcze i smak, żywność lokalna jest często zbierana na krótko przed sprzedażą, co jest atrakcyjnym czynnikiem dla wielu konsumentów.

Ponadto, lokalnie można oferować szerszy zakres odmian owoców i warzyw. W przypadku upraw przeznaczonych na odległe rynki istotną kwestią jest zdolność świeżych produktów do przetrwania podróży bez uszkodzeń. Odporność wybranej odmiany na choroby, równoczesne dojrzewanie. Odporność na proces zbiorów oraz możliwość pozostania w dobrym stanie na półce sklepowej przez rozsądny okres.

Ponieważ produkty uprawiane lokalnie nie muszą znosić takich warunków, na rynki lokalne prawdopodobnie wybierane będą różne odmiany. Z większym naciskiem na zapewnienie dobrego smaku, różnorodności kolorów lub odmian tradycyjnych, które istnieją od setek lub tysięcy lat.

Oprócz oferowania konsumentom możliwości spróbowania produktów o nowych smakach i kolorach, uprawa szerszego asortymentu odmian ma jeszcze jedną ważną konsekwencję - pomaga zachować różnorodność genetyczną, zwiększając tym samym odporność upraw na potencjalne przyszłe zagrożenia.

Korzyści dla lokalnej gospodarki

Kolejnym powodem, dla którego wielu konsumentów decyduje się na zakup lokalnej żywności, są korzyści dla lokalnej gospodarki - we wspomnianym wcześniej raporcie Packaged Facts ponad połowa konsumentów stwierdziła, że kupuje lokalne produkty, aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa.

Kupowanie bezpośrednio od lokalnych rolników pomaga im utrzymać się na rynku. Rolnicy, którzy sprzedają bezpośrednio konsumentom, na przykład poprzez targi rolne, mogą zrezygnować z pośrednika (lub pośredników) i dzięki temu uzyskać lepszą cenę za swoją żywność.  

To z kolei może pomóc w utrzymaniu rentowności małych, lokalnych gospodarstw rolnych. Ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że pieniądze wydane u lokalnych rolników i producentów rolnych pozostaną blisko domu. Mają większą szansę na ponowne zainwestowanie w przedsiębiorstwa i usługi w lokalnej społeczności, a konsumenci tym samym-poczucie sprawczości.

Kilometry żywnościowe a środowisko

Kolejnym powodem, dla którego konsumenci wybierają lokalną żywność, jest postrzegana korzyść, jaką lokalna żywność przynosi środowisku naturalnemu. Jak dużą różnicę naprawdę robi kupowanie lokalnej żywności?

Szacuje się, że żywność konwencjonalna pokonuje zwykle od 2500 do 4000 km, aby dotrzeć do konsumenta. Ponadto wymaga dodatkowego opakowania i chłodzenia. Dlatego wielu konsumentów wybiera produkty lokalne, aby zmniejszyć liczbę kilometrów potrzebnych do dotarcia żywności na ich talerze.

Koncepcja kilometry żywności jest jednak krytykowana jako wiarygodny wskaźnik wpływu żywności na środowisko. Ci, którzy kwestionują koncepcję kilometry żywności jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju żywności, twierdzą, że wpływ żywności na klimat zależy nie tylko od odległości, jaką pokonuje, ale - co ważniejsze - od tego, co dzieje się przed jej dostarczeniem. 

Jedno z badań, w ramach którego przeanalizowano cykl życia emisji gazów cieplarnianych w produkcji, transporcie i dystrybucji żywności wykazało, że chociaż żywność jest zazwyczaj transportowana na duże odległości (średnio 1640 km w przypadku dostawy i 6760 km w USA w przypadku łańcucha dostaw w całym cyklu życia). To właśnie faza produkcji przyczynia się w największym stopniu do emisji gazów cieplarnianych związanych z żywnością, odpowiadając za 83% emisji gazów cieplarnianych związanych z konsumpcją żywności w przeciętnym amerykańskim gospodarstwie domowym, wynoszących 8,1 t CO2 /rok.

Transport stanowił tylko 11% emisji gazów cieplarnianych żywności, z ostatecznej dostawy od producenta do rynku odpowiedzialny tylko 4%.

Badanie sugeruje, że zmiana diety byłaby bardziej skutecznym środkiem obniżenia śladu klimatycznego związanego z żywnością w gospodarstwie domowym niż kupowanie lokalnie produkowanej żywności. Przy czym różne grupy żywności wykazują duże różnice w intensywności emisji gazów cieplarnianych. Czerwone mięso jest około 150% bardziej intensywne pod względem emisji gazów cieplarnianych niż mięso białe lub ryby.

Lokalnie pozyskiwana żywność

W dalszych badaniach wyrażono również obawy dotyczące twierdzeń o korzyściach płynących z lokalnej żywności.

W ramach przeglądu przeanalizowano bazę dowodów na poparcie twierdzeń o korzyściach środowiskowych i zdrowotnych płynących z lokalnej żywności. Wyniki nie potwierdziły tezy, że lokalna żywność jest lepsza od nielokalnej pod względem wpływu na klimat lub zdrowie konsumentów. Przedstawiono raczej kilka przykładów pokazujących, że żywność lokalna może czasami być gorsza od żywności nielokalnej.

W analizie rozważono również wpływ przejścia Wielkiej Brytanii na samowystarczalność na emisję gazów cieplarnianych. Chociaż brakowało dowodów ilościowych na zmiany w ogólnych emisjach, które nastąpiłyby, gdyby Zjednoczone Królestwo przeszło na samowystarczalność, ocena jakościowa sugerowała, że emisje na sztukę żywności byłyby prawdopodobnie większe w scenariuszu samowystarczalności niż w obecnym systemie żywnościowym.

Nie zidentyfikowano żadnych uogólnionych lub systematycznych korzyści dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, które wynikają z konsumpcji lokalnej żywności w przeciwieństwie do nielokalnych owoców i warzyw.

Oczywiście, odległość, jaką pokonuje żywność i emisja gazów cieplarnianych nie są jedynymi związanymi ze środowiskiem powodami, dla których konsumenci wybierają produkty lokalne. Bardziej pożądane praktyki lokalnych małych gospodarstw rolnych mogą również odgrywać rolę w tej decyzji. Takie gospodarstwa mogą bardziej koncentrować się na zrównoważonych praktykach rolniczych niż wielkoprzemysłowe gospodarstwa na dużą skalę, zapewniając usługi ekosystemowe, takie jak ochrona źródeł wody, zachowanie żyznej gleby i ochrona dzikiej przyrody.

Kupuj lokalnie, bariery w kupowaniu żywności 

Zainteresowanie kupowaniem lokalnej żywności rośnie w ciągu ostatnich kilku lat. Nadal istnieją bariery stojące na przeszkodzie dla niektórych - brak dostępu do lokalnej żywności jest jedną z kluczowych przyczyn.

Lokalną żywność często kupuje się na targach rolnych, podczas gdy w większych supermarketach jej różnorodność jest mniejsza lub w ogóle nie ma jej w ofercie. Ponieważ wielu konsumentów robi większość zakupów w supermarketach i może nie mieć w pobliżu rynku rolnego, na którym mogliby się pojawić, dostęp do lokalnej żywności może być ograniczony.

Nieodpowiednie strategie marketingowe i dystrybucyjne (brak odpowiedniej promocji, brak łatwej dostępności informacji o tym, gdzie można ją znaleźć, brak wyraźnej marki lub oznakowania produktów jako lokalnych oraz ograniczony asortyment produktów) zostały uznane za bariery w zakupie lokalnej żywności, wraz z brakiem pewności i zaufania, że produkt jest rzeczywiście lokalny lub że wszystkie jego składniki są lokalne.

Ponadto, postrzegane niedogodności związane z kupowaniem lokalnej żywności, na przykład konieczność podjęcia dodatkowego wysiłku lub odbycia dalszej podróży w celu jej znalezienia, wiązały się z niskim poziomem zakupów. Choć niektóre badania sugerują, że lokalna żywność nie wiąże się z wyższą ceną, a konsumenci są często skłonni zapłacić za nią więcej, wśród niektórych panuje przekonanie, że lokalna żywność i napoje są zbyt drogie.

Cześć!

Szukamy dostawców świeżych owoców i warzyw!

Prześlij nasz adres, PlonyPola.pl osobie, od której kupujesz na lokalnym rynku warzywa i owoce.

Poproś, aby dodał swoje ogłoszenie. Za darmo!