Sezonowość warzyw i owoców. Czy sezonowe warzywa są lepsze dla środowiska?

Globalizacja i masowa dystrybucja warzyw i owoców na całym świecie pozwala nam cieszyć się dużą różnorodnością warzyw i owoców o każdej porze roku. Spożywanie większej ilości sezonowych warzyw i owoców staje się coraz bardziej popularnym przesłaniem mającym na celu poprawę zrównoważenia naszej diety. Pojęcie sezonowości jest trudne do zdefiniowania i musimy je dokładniej zbadać, podobnie jak wpływ naszych warzyw i owoców na środowisko.

Warzywa i owoce są ważnym elementem zdrowej i zrównoważonej diety. Dostarczają niezbędnych witamin, minerałów i błonnika pokarmowego, a także wywierają mniejszy wpływ na środowisko niż żywność pochodzenia zwierzęcego.

Coraz częściej słyszymy radę "jedz sezonowo", aby zmniejszyć nasz ślad ekologiczny, ale w jakim stopniu sezonowość wpływa na ślad ekologiczny spożywanych przez nas warzyw i owoców?

Co to znaczy sezonowy?

Każdy rodzaj warzyw i owoców ma swój własny zestaw specyficznych warunków zapewniających idealny wzrost i jakość. Z tego powodu warzywa i owoce są uprawiane i zbierane w różnych miejscach i w różnych porach roku. Na przykład pomarańcze są roślinami wrażliwymi na klimat i lepiej rosną w miejscach o gorącym i suchym lecie, takich jak Hiszpania, Włochy i Grecja.

Termin "sezonowy" nie jest dobrze zdefiniowany i zmienia się w zależności od kontekstu, w jakim jest używany. Dla niektórych termin "sezonowy" jest synonimem żywności zbieranej "lokalnie", dla innych jest ściśle związany z wydarzeniami kulturalnymi, a dla trzeciej grupy oznacza ponowne nawiązanie kontaktu z pochodzeniem żywności i poznanie naturalnych okresów wegetacji. Choć są to wartościowe definicje i powody, dla których warto jeść bardziej "sezonowo", różnice pokazują brak jasności wokół tego terminu i to, jak skomplikowane może być zdefiniowanie "sezonowych warzyw i owoców".

Różnica między sezonowością globalną a sezonowością lokalną

  • Sezonowość globalna: oparta na miejscu produkcji żywności. Odnosi się do żywności produkowanej w sezonie, ale niekoniecznie spożywanej w miejscu, w którym została lokalnie zebrana. Na przykład, jabłka uprawiane i zbierane w sezonie wegetacyjnym w Nowej Zelandii, ale spożywane w Europie w sezonie wiosennym i letnim.
  • Lokalna sezonowość: oparta na miejscu, w którym żywność jest produkowana, a następnie spożywana. Odnosi się do żywności, która jest zbierana i spożywana lokalnie podczas naturalnego sezonu wegetacyjnego. Na przykład, jabłka uprawiane i zbierane latem i jesienią, a spożywane w październiku i jesienią w Europie.

Jaki jest wpływ sezonowych warzyw i owoców na środowisko?

Żywność, którą spożywamy, wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale także na zdrowie środowiska. Ten wpływ na środowisko mierzy się za pomocą metody znanej jako ocena cyklu życia (life cycle assessments - LCA). Technika ta pomaga nam zmierzyć i zrozumieć wpływ żywności na środowisko na wszystkich etapach łańcucha dostaw: od uprawy, zbiorów, przechowywania, transportu, aż do konsumpcji. Wiele badań koncentruje się na szacowaniu śladu węglowego poprzez emisję gazów cieplarnianych. Należy jednak pamiętać, że emisje gazów cieplarnianych to tylko jedna strona skomplikowanej historii dotyczącej wpływu na środowisko i zrównoważonego charakteru produkcji żywności. Inne pomiary obejmują ślad i zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenia pochodzące z nawozów i użytkowanych gruntów: uwzględnienie całości tych wszystkich wpływów we wszystkich badaniach jest skomplikowane.

W tym artykule skupimy się tylko na emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki zastosowaniu LCA naukowcy odkryli, że globalny system żywnościowy odpowiada za około 26% światowej emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gas - GHG) Istnieją jednak duże różnice w ilości emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez różne rodzaje żywności. Ogólnie rzecz biorąc, warzywa i owoce emitują mniej gazów cieplarnianych niż produkty zwierzęce, takie jak wołowina i nabiał, a nawet 10-50 razy mniej.

Co z sezonowymi owocami i warzywami?

Korzyści dla środowiska wynikające z sezonowych warzyw i owoców często przypisuje się krótszym dystansom, jakie pokonują. Mimo, że rodzaj transportu może być znaczący w przypadku niektórych warzyw i owoców, jak np. w przypadku warzyw i owoców transportowanych drogą lotniczą (np. jagody, owoce tropikalne), udział transportu w śladzie węglowym jest zazwyczaj niższy niż emisje związane z metodami produkcji.

Klimatyzowane szklarnie mogą oznaczać mniejsze zużycie ziemi, mniejszą ilość marnowanej żywności, mniejszą ilość pestycydów i wysokie plony, jednak energia potrzebna do ogrzania szklarni jest znacząca. Do tego stopnia, że globalna sezonowość może być także wyborem przyjaznym dla środowiska. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Gdy pomidory uprawiane są lokalnie, ale poza sezonem w ogrzewanych szklarniach, mają wyższy ślad węglowy niż pomidory uprawiane w sezonie na zewnątrz w Hiszpanii, a następnie przewożone np. do Polski. Ślad węglowy pomidorów uprawianych w sezonie w Hiszpanii jest niższy, ponieważ szklarnie wymagają dużo energii, a co za tym idzie, emitują gazy cieplarniane. Emisje te są zwykle wyższe niż emisje spowodowane transportem z Hiszpanii do Polski.

Lokalne jabłka zbierane w październiku w Europie, przechowywane do sierpnia następnego roku, a następnie spożywane na miejscu, miałyby większy ślad węglowy niż jabłka zbierane lokalnie i sezonowo w Nowej Zelandii, przewożone i spożywane w Europie poza sezonem jabłkowym. Dzieje się tak dlatego, że wraz z wydłużeniem czasu przechowywania jabłek w lodówkach wzrasta również ilość potrzebnej energii, a tym samym zwiększa się emisja gazów cieplarnianych.

Ogólny obraz, jaki wyłania się z badań, jest taki, że warzywa i owoce o najniższej emisji gazów cieplarnianych to te, które są uprawiane na zewnątrz w ich naturalnym sezonie bez większego zużycia dodatkowej energii i spożywane w tym samym kraju lub regionie. Przynosi to korzyści dla środowiska, ponieważ zużywa się wtedy mniej energii na sztuczne ogrzewanie lub oświetlenie, chłodzenie i przechowywanie oraz unika się strat podczas przechowywania, co generalnie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z owocami i warzywami uprawianymi pod osłonami, importowanymi lub przechowywanymi.

Czy sezonowe warzywa i owoce mają więcej wartości odżywczych?

Cóż, dowody wskazują, że wartość odżywcza warzyw i owoców jest najwyższa bezpośrednio po zbiorach i spada wraz z upływem czasu. Po zebraniu warzyw i owoców są one transportowane i umieszczane w magazynach, aby ograniczyć ich psucie się i zachować ich wartość odżywczą. Mimo że przechowywanie i transport wiążą się z obniżeniem poziomu niektórych mikroelementów, straty te są nadal minimalne w kontekście ogólnych korzyści zdrowotnych, jeśli porównamy je z brakiem spożywania warzyw i owoców w ogóle.

Czy powinniśmy jeść sezonowe warzywa i owoce?

Krótko mówiąc, tak! Kupowanie lokalnych i sezonowych warzyw i owoców może oznaczać, że mamy większy wybór warzyw i owoców, a w niektórych sytuacjach lokalnie produkowana żywność sezonowa może być najlepszym rozwiązaniem dla środowiska. Jednak wybór lokalnie produkowanych i sezonowych warzyw i owoców to tylko jeden z aspektów bardziej zrównoważonego odżywiania. Równie ważne jest zwiększanie udziału w diecie warzyw i owoców roślinnych, takich jak warzywa i owoce, ograniczanie produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak wołowina i nabiał, oraz minimalizowanie ilości odpadów żywnościowych.

W zrównoważonej diecie bardziej liczy się to, co jemy, niż to, skąd pochodzi żywność.

O ile produkty lokalne i sezonowe mogą mieć mniejszy wpływ na środowisko, o tyle globalna sezonowość nie tylko przyczyniła się do rozwoju światowych rynków żywności, ale - co być może ważniejsze - pomogła zapewnić bardziej zróżnicowane i stałe dostawy warzyw i owoców przez cały rok, przyczyniając się do zwiększenia różnorodności diety i zapewniając odpowiednią równowagę mikroelementów przez cały rok, zwłaszcza jeśli mieszkasz w kraju, w którym sezony produkcyjne są ograniczone.

Wskazówki dotyczące wyboru warzyw i owoców o mniejszej emisji gazów cieplarnianych (GHG)

Nie zawsze wiadomo, skąd pochodzi owoc lub warzywo, które kupujemy na lokalnym rynku. Może pojawić się informacja o kraju, w którym zostały wyhodowane, ale to, czy zostały wyhodowane w szklarni, czy przewiezione ciężarówką lub pociągiem, jest prawie niemożliwe do stwierdzenia. Poniżej podajemy kilka pomocnych wskazówek, jak wybierać warzywa i owoce o mniejszej emisji gazów cieplarnianych:

Wskazówki dotyczące wyboru warzyw i owoców o mniejszej emisji gazów cieplarnianych

  • Ograniczenie warzyw i owoców łatwo psujących się i transportowanych drogą lotniczą poza sezonem: delikatne, łatwo psujące się i poza sezonem owoce miękkie (jagody, czereśnie) lub egzotyczne (liczi, papaja, marakuje) oraz warzywa poza sezonem (szparagi, fasola szparagowa, groszek) są często transportowane samolotem, ponieważ szybciej się psują. To znacznie zwiększa ich emisję gazów cieplarnianych.
  • Ograniczenie warzyw i owoców śródziemnomorskich poza sezonem: są one często uprawiane w ogrzewanych szklarniach w całej Europie lub pod osłonami (czasem ogrzewanymi) za granicą, co wymaga dodatkowych nakładów energii. Przykładem są pomidory, cukinie, bakłażany, papryka, sałaty i ogórki.
  • Produkty wstępnie przygotowane: obejmuje to produkty przycięte lub pokrojone, takie jak torebki sałatkowe, miski, sałatki owocowe oraz wstępnie pokrojone warzywa i owoce, np. pokrojony ananas. W porównaniu z całymi owocami i warzywami wymagają one zazwyczaj dodatkowych nakładów energii związanych z myciem, chłodzeniem i plastikowym opakowaniem.

Warzywa i owoce uprawiane na zewnątrz w ich naturalnym środowisku, sezonie i spożywane w tym samym kraju generalnie mają najniższą emisję gazów cieplarnianych i są uważane za bardziej przyjazne dla środowiska. Chociaż spożywanie większej ilości sezonowych i lokalnych warzyw i owoców przyniesie pewne korzyści dla środowiska, jest to tylko jeden z elementów zrównoważonej diety. Inne strategie, takie jak ograniczenie konsumpcji warzyw i owoców pochodzenia zwierzęcego i zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych, są również istotnymi elementami zdrowej, zrównoważonej diety.

Cześć!

Szukamy dostawców świeżych owoców i warzyw!

Prześlij nasz adres, PlonyPola.pl osobie, od której kupujesz na lokalnym rynku warzywa i owoce.

Poproś, aby dodał swoje ogłoszenie. Za darmo!