Dlaczego kupować lokalnie?

Dlaczego kupować lokalnie? Na to pytanie w ciekawy, pełny sposób możesz znaleźć odpowiedź w książce Michael Shuman, Going Local – Kupuj lokalnie. Kupuj lokalnie nie oznacza odgradzania się od świata zewnętrznego. Kupowanie lokalnie oznacza wpieranie lokalnych przedsiębiorstw, które w zrównoważony sposób wykorzystują lokalne zasoby, zatrudniają lokalnych pracowników za godziwe wynagrodzenie i obsługują przede wszystkim lokalnych klientów. Oznacza to, że stajemy się bardziej samowystarczalni i mniej zależni od importu. Kontrola działalności biznesowej przenosi się z sal zarządów korporacji z powrotem do społeczności, gdzie jest jej miejsce.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ Twoje działanie tworzą lokalne miejsca pracy

Małe, lokalne firmy są największymi pracodawcami w USA i tworzą dwa z każdych trzech nowych miejsc pracy. Mały biznes to taki, który jest niezależnym właścicielem i operatorem i który nie jest dominujący w swojej dziedzinie działalności. Małe firmy zatrudniają ponad 52% pracowników w USA.

Małe firmy odgrywają istotną rolę w tworzeniu miejsc pracy, tworząc w gospodarce miliony miejsc pracy. Kupowanie lokalnie oznacza, że poziom zatrudnienia jest prawdopodobnie bardziej stabilny, a nawet może stworzyć więcej możliwości dla lokalnych mieszkańców do pracy w ich lokalnej społeczności.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ zatrzymujesz pieniądze w Swojej wspólnocie

Kiedy pieniądze są wydawane lokalnie, mogą być ponownie wydane lokalnie również, podnosząc ogólny poziom aktywności gospodarczej, płacąc więcej pensji i budując lokalną bazę podatkową. Ten ponowny obieg pieniędzy prowadzi do wzrostu aktywności gospodarczej, przy czym stopień ekspansji całkowicie zależy od procentu pieniędzy wydawanych lokalnie.

Premia lokalna stanowi wymierną korzyść dla miasta, jaką zapewniają firmy lokalne w porównaniu z firmami sieciowymi. Jest to dodatkowa korzyść ekonomiczna, jaką lokalne przedsiębiorstwa wnoszą do lokalnej gospodarki. Lokalne firmy generują znaczną premię lokalną, czyli dodatkową korzyść ekonomiczną w porównaniu z sieciami handlowymi. Oznacza to, że więcej pieniędzy będzie krążyć w lokalnej gospodarce, co może prowadzić do rozbudowy infrastruktury publicznej, takiej jak biblioteki i szkoły, a także do pozyskania większej ilości pieniędzy z transakcji podlegających opodatkowaniu na finansowanie usług samorządowych.

Dlaczego kupować lokalnie?

Analiza ekonomiczna opisuje cztery sposoby, dzięki którym firma utrzymuje pieniądze na poziomie lokalnym: płace i świadczenia wypłacane lokalnym mieszkańcom, zyski wypracowane przez lokalnych właścicieli, zakupy lokalnych towarów i usług do odsprzedaży i użytku wewnętrznego oraz wpłaty na rzecz lokalnych organizacji non-profit. Konsekwentnie, firmy lokalne przewyższają swoich konkurentów z sieci we wszystkich czterech aspektach.

Dlaczego kupować lokalnie?, kupuj lokalnie inicjatywy wielu miast i regionów

Znacząco więcej pieniędzy wraca do obiegu lokalnego, gdy zakupy są dokonywane w firmie lokalnej. Ten ponowny obieg przypisuje się częściowo temu, że lokalne firmy częściej kupują od innych lokalnych firm, usługodawców i gospodarstw rolnych. Kupowanie lokalnie pomaga rozwijać się innym firmom, a także zwiększać lokalne podatki.

Firmy lokalne generują dodatkowe korzyści w postaci zwiększonego wpływu ekonomicznego. Na każde 100 dolarów wydane przez konsumenta w lokalnej firmie, 73 dolary pozostają w lokalnej gospodarce. 73 dolary są następnie rozprowadzane lokalnie w formie wynagrodzeń, datków na cele charytatywne, podatków, które finansują usługi miejskie, oraz zakupów towarów i usług od innych lokalnych firm.

Efekty wydatków konsumenckich w firmach nie będących lokalnymi wygląda zupełnie inaczej, na każde wydane 100 dolarów, tylko 43 dolary pozostają w lokalnej gospodarce. Kiedy bodziec ekonomiczny pochodzi spoza gospodarki (np. z turystyki, eksportu), pełny efekt tych wydatków zależy od tego, ile z tych pieniędzy pozostaje w regionie.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ przekazują datki na cele charytatywne

Lokalne przedsiębiorstwa wnoszą większy wkład w lokalne organizacje charytatywne i zbiórki pieniędzy niż ich ogólnokrajowi odpowiednicy.

Na każdy 1 000 dolarów sprzedaży, jeden z lokalnych biznesów przekazał 4. dolary, podczas gdy siec ogólnokrajowa przekazał 1. dolara. 91% właścicieli lokalnych firm udziela się w swojej społeczności, w tym w szkołach, organizacjach non-profit i grupach społecznych, poprzez wolontariat i darowizny. Właściciele lokalnych firm inwestują w społeczność lokalną i są zainteresowani jej przyszłością.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ przyczyniasz się do zachowania wyjątkowości lokalne społeczności

Wydawanie pieniędzy u lokalnych sprzedawców pomaga rozwijać lokalną społeczność na wyższej stopie życiowej. Miejsca, w których jemy, robimy zakupy i bawimy się, mają potencjał, by sprawić, że społeczność poczuje się jak w domu. Jedyne w swoim rodzaju biznesy są fundamentalną częścią unikalnego charakteru lokalnej społeczności. Społeczność, w której liczba dużych sieci sklepów przewyższa liczbę niezależnie prowadzonych małych firm, staje się mniej osobista i homogeniczna, z mniejszą różnorodnością produktów.

Korzyści z dobrze prosperującego lokalnego sektora niezależnych firm nie ograniczają się do korzyści ekonomicznych. Być może równie ważne jest to, że niezależne firmy definiują obraz własnej społeczności i tworzą poczucie dumy dla ludzi, którzy tam mieszkają. Z drugiej strony, ogólnokrajowe sieci handlowe mogą zhomogenizować daną społeczność i ograniczyć jej element wyjątkowości i oryginalności. Wiele społeczności decyduje się przejąć kontrolę nad własnym charakterem ekonomicznym poprzez wspieranie unikalnych, jedynych w swoim rodzaju lokalnych firm.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ masz większy wybór lokalnych produktów

Rynek setek małych firm to najlepszy sposób na zapewnienie innowacji i niskich cen w długim okresie. Mnogość małych firm, z których każda wybiera produkty nie na podstawie ogólnokrajowego planu sprzedaży, ale w oparciu o własne interesy i potrzeby lokalnych klientów, gwarantuje znacznie szerszy wybór produktów. Rosnąca liczba badań pokazuje, że w coraz bardziej zhomogenizowanym świecie przedsiębiorcy i wykwalifikowani pracownicy chętniej inwestują i osiedlają się w społecznościach, które zachowują swoje jedyne w swoim rodzaju przedsiębiorstwa i wyróżniający się charakter z wieloma możliwościami wyboru dla konsumentów.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko

Zmniejszenie ilości materiałów i produktów kupowanych w ogólnokrajowych sieciach handlowych pomaga zmniejszyć wpływ na środowisko. Lokalne firmy mogą dokonywać więcej lokalnych zakupów wymagających mniej transportu i zazwyczaj działają w centrach miast, w przeciwieństwie do firm globalnych rozwijających się na ich obrzeżach. Więcej dzielnic handlowych skutkuje mniejszą liczbą przejechanych kilometrów samochodowych i prowadzi do mniejszego rozrastania się miasta. Mniejszy transport oznacza również mniejsze zatłoczenie dróg, co może potencjalnie zmniejszyć ilość emisji paliw, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to przyczynianie się do mniejszej niekontrolowanej zabudowy, zatorów, dzikiej przyrody, utraty siedlisk i zanieczyszczeń.

Lokalnie pozyskiwane materiały i produkty mają wiele korzyści dla środowiska. Wytwarzają mniej odpadów poprzez eliminację zbędnego transportu i dostaw, co zmniejsza ilość zużywanych opakowań. Mniej opakowań oznacza mniej odpadów i mniejsze zapotrzebowanie na wysypiska śmieci. Kupowanie żywności lokalnej przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia, poprawy jakości powietrza i naszego zdrowia.

Dlaczego kupować lokalnie?, krajowe sieci handlowe, to fałszywa obietnica wzrostu gospodarczego

Duże firmy dystrybucyjne rosną zarówno pod względem liczby, jak i zatrudnienia w tempie znacznie szybszym niż mniejsze przedsiębiorstwa. Pojawienie się tych większych firm ma wpływ na sektor małych przedsiębiorstw poprzez zwiększoną konkurencję o pracowników, wyższe czynsze i zazwyczaj spadek sprzedaży w małych firmach. Podczas gdy firmy krajowe odgrywają istotną rolę w każdej gospodarce, zakupy w nich zazwyczaj powodują ucieczkę pieniędzy z lokalnej gospodarki. Krajowe sieci handlowe wysyłają pieniądze poza społeczność lokalną, do miejsc, w których mają swoje siedziby. Międzynarodowe sieci handlowe często czerpią dochody z sąsiednich społeczności, a nawet te miasta i miejscowości sąsiadujące z miejscowościami, w których pojawiły się nowe sieci handlowe, odnotowują znaczne straty zarówno w dochodach z podatku od sprzedaży, jak i w zatrudnieniu.

Założenie, że lokalnie firmy, zarządzane przez lokalne osoby generują większą lokalną aktywność gospodarczą niż ich sieciowe odpowiedniki, stało się powszechnie zrozumiałe i akceptowane. W społecznościach w całym kraju i za granicą, polityka publiczna dostosowała się do tej rzeczywistości poprzez różne narzędzia planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ masz osobistą, lepszą obsługę klienta

Zakupy w firmach lokalnych mają swoją moc. Złotówki wydane w lokalnym sklepie często mają większy wpływ na wybór produktów i usług niż te wydane w sieci lub u sprzedawców internetowych. Robiąc zakupy w lokalnych firmach jesteś postrzegany jako osoba, a nie jako statystyczny konsument. Relacja, która jest zbudowana między małymi firmami a klientem jest często długotrwała, a otrzymana usługa jest zazwyczaj lepsza, gdy znasz personel. Spotykasz ich na spacerach. Ponieważ lokalne firmy mają mniejszą bazę konsumentów, lokalne firmy mają tę przewagę, że mogą dostosować swoje strategie sprzedaży do lokalnego klienta i społeczności, zamiast trzymać się ogólnokrajowych planów marketingowych.

Dlaczego kupować lokalnie?, oszczędność podatków, lokalne firmy zużywają mniej infrastruktury publicznej

Istnieje wiele różnych rodzajów gruntów, które generują przychody i deficyty dla danej społeczności. Spośród kategorii gruntów nie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, lokalne przedsiębiorstwa lub specjalistyczne przedsiębiorstwa detaliczne wygenerowały najlepszy wynik fiskalny netto na poziomie 326 dolarów na 1000 stóp kwadratowych, wśród kategorii takich jak restauracje, fast foody, hotele, biura, sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe. Krajowe sieci handlowe wygenerowały deficyt fiskalny w wysokości - 426 dolarów na 1,000 stóp kwadratowych. Wynik fiskalny netto jest różnicą pomiędzy średnimi przychodami netto a średnimi kosztami netto poniesionymi przez każdą kategorię.

Według badań przeprowadzonych przez firmę w stanie Massachusetts, większość kosztów ponoszonych przez te firmy wynika z gęstości zatrudnienia i liczby podróży samochodowych. Ponieważ sklepy wielkopowierzchniowe są większe niż sklepy specjalistyczne, generalnie ponoszą większe koszty na stopę kwadratową i doświadczają wyższych wskaźników podróży samochodowych w wyniku dostaw z większych odległości. Wpływ fiskalny netto na społeczność, reprezentowany przez różnicę między kosztami a przychodami, stanowi kwotę na stopę kwadratową, która jest inwestowana w infrastrukturę publiczną, taką jak drogi, szkoły, służba zdrowia.

Dlaczego kupować lokalnie?, ponieważ promujesz przedsiębiorczość

Lokalny wzrost gospodarczy przyciągnie nowe talenty i profesjonalistów, którzy z kolei mogą tworzyć własne firmy, wzmacniając lokalną gospodarkę. Każda społeczność musi dążyć do kultury przedsiębiorczości, aby pobudzić więcej osób do tworzenia własnych firm zorientowanych na wzrost oraz do pielęgnowania istniejących firm. To pielęgnowanie przedsiębiorczości można nazwać ogrodnictwem gospodarczym i jest nowym podejściem do rozwoju gospodarczego, które koncentruje się na wzmacnianiu małych firm nastawionych na wzrost, a nie na próbach pozyskania lub utrzymania firm, które mogłyby zlokalizować się gdzie indziej, jak np. krajowe sklepy detaliczne.

Najcenniejszym atutem w dążeniu do kultury przedsiębiorczości są absolwenci szkół wyższych. Ci młodzi profesjonaliści są podstawowym źródłem kultury przedsiębiorczości. Przyciągają ich społeczności miejskie; te, które charakteryzują się złożonymi systemami transportu publicznego, zabudową mieszkaniową i handlową oraz różnorodnymi udogodnieniami, takimi jak restauracje, bary i galerie, a wszystko to w obrębie gęsto zaludnionej społeczności. Wzrost gospodarczy wynikający z robienia zakupów w lokalnych firmach przyczynia się do rozszerzenia obszarów społeczności. Ta ekspansja sprawia, że społeczność ma potencjał, aby przyciągnąć nowe talenty i przyszłych przedsiębiorców, jak również zatrzymać młodych profesjonalistów mieszkających w okolicy.

Lokalne przedsiębiorstwa przynoszą społeczności wiele korzyści ekonomicznych. Korzyści te są zagrożone wymiernym zmniejszeniem przez rosnącą konkurencję ze strony sieci krajowych. Lokalne firmy są własnością ludzi, którzy mieszkają w danej społeczności, są mniej skłonni do opuszczenia jej i bardziej zaangażowani w jej przyszłość. Zakupy w lokalnych firmach tworzą więcej lokalnych miejsc pracy niż zakupy w dużych sieciach lub firmach internetowych. Lokalne firmy nie tylko płacą swoim często lokalnym pracownikom, ale również wydają pieniądze w innych lokalnych firmach. Oznacza to, że kupując lokalnie, pomagasz tworzyć miejsca pracy dla swoich przyjaciół i sąsiadów, przyczyniasz się do poprawy infrastruktury publicznej oraz inwestujesz w swoją społeczność zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym.

Cześć!

Szukamy dostawców świeżych owoców i warzyw!

Prześlij nasz adres, PlonyPola.pl osobie, od której kupujesz na lokalnym rynku warzywa i owoce.

Poproś, aby dodał swoje ogłoszenie. Za darmo!